לכבוד: גבי קרדוש, קיבוץ יגור

שלום וברכה,
בשמי ובשם הקבוצה אני מבקש להודות לך על ארגון הביקור אצלכם.
כמדריך שנים רבות אני טוען שאין תחליף לבן המקום, היינו נהנים ולומדים גם מסיור עצמאי אולם כשהאתרים מלווים בהדרכה שלך אז אתה חי אותם.

עשיתם מבצע מכובד בשימור מבנים שהם חלק מההיסטוריה שלנו וחברינו התרגשו מאד מהעלאת זיכרון העבר שחלק מהם חי אותו.

תודה מיוחדת לאברהם שפירא. גבי, היהודי הזה הוא נכס, שמרו עליו.

אני מקווה שנבוא שוב לביקור.

ובינתיים יישר כח על הכל.

בתודה,
יונה כץ, מרכז יום א"י
מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות, בהנהלת הקיבוץ הדתי, קיבוץ עין-צורים.