9 ינואר 2008

לגבי קרדוש ואמיתי אגמון

אנו חיילי "מיצג החיילות" הגענו לשירות זה מהרבה יחידות שונות ומגוונות בצבא מתוך רצון להשפיע על תדמית השירות הצבאי בקרב בני נוער ולהקטין את אחוזי ההשתמטות.

אנו רוצים להודות לכם על הסיור המעניין והמלמד שערכתם לנו.
קיבלתם אותנו בזרועות פתוחות ובחיוך רחב על אף ההתראה הקצרה.
תודות לכם השכלנו להכיר את חלקו המעניין של קיבוץ יגור בפסיפס של סיפור ההגנה והגבורה של היישוב היהודי השזור בעברה של המדינה.

תודה גם לועדת בנים של יגור על האירוח.

חיילי "מיצג החיילות", תל השומר.