מפהמזכירות

טלפון: 04-9848100
פקס: 04-9848360

מרכז משק

טלפון: 04-9848102
מזכירה: 04-9848877

גזבר

טלפון: 04-9848806

מרכז צריכה ושירותים

טלפון: 04-9848107

אולפן עברית

טלפון: 04-9848665