אין תמונה חייקין בת שבע
1946-1895

השכלהמדעי הטבע, סמינר למורים
שליחות תנועתיתהועד הפועל של ההסתדרות, מפלגת העבודה, צירה בקונגרס הציוני
מקומות עבודהלגין, מחצבה, נשר

לא קושרו קבצי וידאו/אודיו !!
סיפור: