אין תמונה מיכאלי אביגיל
1963-1913

תנועה ציוניתהחלוץ, קלוסובה
מקומות עבודהמחסן בגדים, מטפלת בבי"ס "טיץ"

לא קושרו קבצי וידאו/אודיו !!
סיפור: