אין תמונה ישורון רפאל
1973-1912

תנועה ציוניתהחלוץ, פועלי ציון
מקומות עבודהאקונומיה, מחצבה, רפת

לא קושרו קבצי וידאו/אודיו !!
סיפור: