אין תמונה גוקובסקי אריה
1954-1914

שירות ביטחוןצנחן באירופה במלח"הע ה-2
מקומות עבודהדיר

לא קושרו קבצי וידאו/אודיו !!
סיפור: