(לקריאת התגובה המלאה)

(לקריאת התגובה המלאה)


(לקריאת התגובה המלאה)

(לקריאת התגובה המלאה)

(לקריאת התגובה המלאה)

(לקריאת התגובה המלאה)

(לקריאת התגובה המלאה)

(לקריאת התגובה המלאה)

(לקריאת התגובה המלאה)

(לקריאת התגובה המלאה)

(לקריאת התגובה המלאה)

(לקריאת התגובה המלאה)

(לקריאת התגובה המלאה)

עידן בן שלום, דגניה ב'

אברהם סט

מכון אבשלום

המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות

ותיקי חדרה

חברי קיבוץ לוחמי הגיטאות

קבוצת "קום והתהלך בארץ", מכון אבשלום

חיילי "מיצג החיילות", תל השומר.

שרה ועודד פרקר, שער הגולן.

מזכירות מועדון 2000, נהריה.

מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות.

מכינה קדם צבאית -"נחשון"

בלה קופטש